Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

 

Katarzyna

Tomporowska

Dyrektor szkoły

 nauczyciel matematyki i informatyki

Dorota

Wójtowicz

Wicedyrektor szkoły

 nauczyciel języka niemieckiego

Anna

Grzywacz

Nauczyciel języka polskiego

Renata

Łubkowska

Nauczyciel języka polskiego

Ewa

Zomkowska

Nauczyciel języka polskiego

Iwetta

Rębecka

Nauczyciel języka angielskiego

Justyna

Skibińska

Nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Grabowska Nauczyciel języka angielskiego

Marcin

Grzyb

Nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna

Kościesza

Nauczyciel języka angielskiego

Urszula

Czapska

Nauczyciel języka niemieckiego

Małgorzata Nowak

Nauczyciel języka niemieckiego

 szkolny doradca zawodowy

Agnieszka Kaczmarek Nauczyciel języka francuskiego

Leonarda

Świątkowska

Nauczyciel historii

Marcin

Kościesza

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Justyna

Kalinowska

Nauczyciel matematyki i informatyki

Jacek Hepner Nauczyciel informatyki
Wiesław Kukla

Nauczyciel zajęć technicznych,

wiedzy o społeczeństwie i informatyki

Adriana

Redlicka

Nauczyciel matematyki,

edukacji dla bezpieczeństwa
 

Dorota

Wołosiewicz

Nauczyciel matematyki

Anna Skoroszewka Nauczyciel matematyki
Małgorzata Owczarczyk Nauczyciel matematyki

Anna
 

Dziewiacień-Dobosz

Nauczyciel plastyki 

zajęć artystycznych

Agata

Cegiełka

Nauczyciel fizyki

Emilia

Krawczuk

Nauczyciel geografii

Eliza

Nozderko

Nauczyciel biologii 

Anna

Prokop

Nauczyciel chemii

Ks.  Marek

Lemiech

Nauczyciel religii

Wioletta Tracz

Nauczyciel religii

Monika

Domian

Nauczyciel wychowania fizycznego

Ewelina

Kościesza

Nauczyciel wychowania fizycznego

Grzegorz

Tuziemski

Nauczyciel wychowania fizycznego

Marta Lach Nauczyciel wychowania fizycznego

Bogusława

Kukla

Nauczyciel wychowania fizycznego,

 wychowania do życia w rodzinie

Anna

Dziewiacień-Dobosz

Wychowawca świetlicy

Teresa

Pawłowska

Nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna

Makowska-Kubal

Pedagog

Milena

Rębiejewska

Pedagog, nauczyciel muzyki
 

Hanna

Pytkowska

Psycholog

Teresa

Olendrzyńska

Reedukator

Sylwia Baranowska Logopeda
Anna Wijatkowska Nauczyciel wspomagający
Teresa Gajlewicz Nauczyciel wspomagający

 

Wiadomości

Kontakt

 • sekretariat@gimnazjumchotomow.pl

  Publiczne Gimnazjum
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów

 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć