Informacje ogólne Konkursy Przedmiotowe SP Konkursy Przedmiotowe GIM

Konkursy 2018/2019

Informacje ogólne

Programy merytoryczne  obowiązujące w tym roku szkolnym dostępne są pod linkiem MSCDN:

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=464

Wprowadzone zostały istotne zmiany w Regulaminach:

 •  Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczniów, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia w etapie rejonowym
  (§10 pkt. 4).

 • Jeżeli 90% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu rejonowego, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowanych będzie 25% uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie w etapie rejonowym. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być zwiększony odpowiednio (§10 pkt. 5).

 • Dlatego w pierwszym terminie będą zamieszczane listy rankingowe z wynikami uczniów po etapie rejonowym, a po terminie odwoławczym – listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Obydwa terminy ujęte są w harmonogramie.

 •  Analogiczna procedura dotyczy wyłaniania laureatów konkursów przedmiotowych (§10 pkt. 4 i 5).

 • Do 2 dni roboczych skrócono termin zgłaszania chęci wglądu do pracy ucznia (§7 pkt. 2) oraz złożenia odwołania od wyników oceny (§8 pkt. 1).

 

Harmonogram_konkursow_gimnazjum.pdf

Harmonogram_konkursow_szkola_podstawowa.pdf

  

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@gimnazjumchotomow.pl

  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów

 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć