• Godziny pracy sekretariatu

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że w czasie wakacji sekretariat będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

  dyrektor

 • Wakacje czas zacząć....

  Wakacje czas zacząć.... - Obrazek 1

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  "Lato,lato,lato czeka...."

  Galeria zdjęć

 • Pożegnanie III klas Gimnazjum

  " Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy..."

   

  Galeria zdjęć

   

 • Wakacyjne warsztaty z drukarką 3D

  W ramach projektu unijnego zapraszamy naszych uczniów z klas: 7a, 2 i 3 gimnazjum na warsztaty z drukarką 3D,

  które odbędą się od 25.06.2018r do 06.07.2018r. w godzinach między 10.00 - 16.00.

  Zajęcia są bezpłatne.

  Serdecznie zapraszamy !!!

  Galeria zdjęć

   

   

 • Mali eksperci

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego zajęcia w klasie pierwszej prowadzili sami uczniowie. Dzieci prezentowały na forum klasy swoje pasje i zainteresowania. Okazało się, że są oni ekspertami w różnych dziedzinach, a mianowicie w dziedzinie tańca akrobatycznego i  hip - hopu, w dziedzinie modelarstwa, w dziedzinie opieki nad pieskami, kotkami i rybkami. Uczniowie chętnie prezentowali swoje hobby i udzielali fachowych porad kolegom i koleżankom.

  Brawo mali eksperci !!!

  Galeria zdjęć

 • Laureaci konkursu "Najładniejsza zakładka do książki"

  Laureaci konkursu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie Filia w Chotomowie "Najładniejsza zakładka do książki",  uczniowie klasy Ia: Milena Trzaskoma I miejsce, Karol Brodel II miejsce, Aleksandra Piórkowska III miejsce oraz wyróżnieni Julia Młodzianowska i Tomasz Krawczak podczas odbierania nagród w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie.

  Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym !!! 

 • Capoeira w naszej szkole

  Uczniowie klasy Ia i IVa słuchając brazylijskich rytmów ćwiczyli płynne i rytmiczne kopnięcia  oraz wyskoki charakterystyczne  dla brazylijskiej  sztuki walki jaką jest Capoeira. Warsztaty prowadzone były przez Profesora Muzenza De Jesus ze szkoły Capoeira ACMB w  Warszawie. Dzieci z wielkim  skupieniem i  wielkim zaangażowaniem brały udział w zajęciach.

  Bardzo dziękujemy panu Profesorowi Muzenza z Brazylii za wspaniały pokaz. 

  Galeria zdjęć

   

 • „Pamiętamy o naszych Bohaterach”

  Spacer patriotyczny „Pamiętamy o naszych Bohaterach” odbył się 19 czerwca 2018 roku na trasie od pomnika „Poległym Żołnierzom AK w dniach 1 – 3 VIII 1944” do pomnika „Pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1945” w ramach projektu „Szkoła Niepodległa”.

  Przy pomniku poświęconym żołnierzom AK spotkaliśmy pana Rafała Sowula, który opowiedział nam wiele ciekawych historii o młodych żołnierzach AK, którzy zginęli w tym miejscu. Pan Rafał Sowul razem z innymi mieszkańcami Chotomowa opiekuje się tym pomnikiem.

  W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w ogrodzie przy Domu Dziecka. Siostry  poczęstowały nas pysznymi ciasteczkami. Dziękujemy!

  Następnie przeszliśmy do pomnika przy placu III Kompanii AK. Atrakcją było szukanie ukrytych kartek o osobach związanych z tym miejscem. Były nagrody, chwila zadumy, zaśpiewaliśmy nasz hymn i zapaliliśmy znicz w hołdzie wszystkim poległym i pomordowanym.

  Podczas spaceru wzbudzaliśmy ogólne zainteresowanie i wiele osób pozdrawiało nas z samochodów.

  W spacerze uczestniczyli uczniowie klasy 2c oraz trzy uczennice z klasy 2a pod opieką pań: Leonardy Świątkowskiej i Doroty Wołosiewicz.

 • Z odwiedzinami u kangurzycy Leosi

  18.06.2018r. uczniowie z klasy 2c, 3b, 3c i 3d udali się na wycieczkę do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego w celu przekazania zebranych, w ramach Honorowej Adopcji Zwierząt, funduszy na utrzymanie adoptowanej kangurzycy Leosi.

  Młodzieżą opiekowały się p. Wioletta Tracz, p. Ewelina Kościesza  i p. Eliza Nozderko. Udało nam się w tym roku zebrać 801 zł i 77 gr.

  Zebrane środki przekazaliśmy szefowej Fundacji Panda p. Bożenie Krzemińskiej. Posłużą one zapewnieniu całorocznej opieki weterynaryjnej oraz pożywienia.

  Dziękujemy całej społeczności  uczniowskiej w imieniu naszej pupilki.

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Rozpoczęcie roku przypada 3 września.

  Przedstawiamy najważniejsze terminy:

  Kalendarz_roku_szkolnego_2018.pdf

 • 300 zł wyprawki szkolnej dla każdego ucznia

  Od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia na każde uczące się dziecko w ramach programu „Dobry start”. 

  Świadczenie na każde dziecko uczące się w wieku do 20 (24) lat

  Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola lub  „zerówki”.

  300 zł wsparcia niezależnie od dochodu w rodzinie

  Świadczenie „Dobry start” przysługuje w jednakowej wysokości tj. 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko. Prawo do tego świadczenia przysługuje wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym niezależnie od dochodu na członka rodziny.

  Świadczenie wypłacają te same instytucje, które wypłacają 500+

  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” tj. urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

  Termin składania wniosków: 1 lipca – 30 listopada

  Od 1 lipca 2018 r. wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać online tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski będzie można składać także droga tradycyjną (papierową).

  Wnioski o wypłatę świadczenia na dany rok szkolny można składać do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
  Złożenie wniosku do 31 sierpnia = wypłata świadczenia do 30 września

  Termin wypłaty świadczenia wynosi do 2 miesięcy od złożenia wniosku. Jednakże wnioski złożone od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. mają zagwarantowane rozpoznanie i wypłatę świadczenia do 30 września 2018 r.

  Wypłata świadczenia bez decyzji administracyjnej

  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

  Źródło:

 • KONKURS KALIGRAFII

  8 czerwca odbył się  w naszej szkole Konkurs Kaligrafii adresowany do uczniów klasy Ia i IVa.

  Celem konkursu było:

  • rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania
  • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego

   

  W  konkursie wzięło udział 13 uczniów. Mieli oni  za zadanie przepisać fragment wybranego opowiadania. Członkowie komisji w składzie: p. Ewa Zomkowska, p. Teresa Pawłowska i p. Ewa Ernest oceniali  staranność pisma, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Przyznano następujące miejsca: 

  I miejsce: Aleksandra Piórkowska kl. I a, Julia Wojcieska kl. IV a

  II miejsce: Milena Trzaskoma kl. I a, Zuzanna Kuliś kl. IV a

  III miejsce: Dominik Hryszkiewicz kl. I a, Julia Czajka kl. IV a

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów !!!

   

 • Egzamin ósmoklasisty

  Zakończono prace legislacyjne nad rozporządzeniem w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Nowy akt prawny wejdzie w życie 1 września 2017 r. i po raz pierwszy zostanie zastosowane w związku z egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

  Ogólny harmonogram egzaminu ósmoklasisty

  Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkół podstawowych i słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych. Po raz pierwszy uczniowie będą zdawać nowy egzamin w roku szkolnym 2018/2019.

  Dzień egzaminu

  Przedmiot

  Czas trwania

  I.

  język polski

  120 minut

  II.

  matematyka

  100 minut

  III.

  język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski)

  90 minut

  przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)

  90 minut

  Rozporządzenie w sposób szczegółowy reguluje przebieg egzaminu. W tym zakresie regulacje są zbliżone do tych, które obowiązywały w odniesieniu do egzaminu gimnazjalnego.

 • Kółko Młody Einstein - Projekt Unijny

  ,,Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem,
  lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska Przyrody,
  wzruszające jak czarodziejska baśń.”
  Maria Skłodowska - Curie
   
  W ramach projektu unijnego uczniowie cały rok uczestniczyli w kółkach zainteresowań "Młody Einstein- laboratorium doświadczeń i eksperymentów z chemii i fizyki".
  Na zajęciach chemicznych –oraz fizycznych uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia różnych eksperymentów fizycznych i doświadczeń chemicznych.
   
  Opiekunowie : pani Agata Cegiełka - kółko fizyczne oraz pani Anna Prokop-Rupiewicz - kółko chemiczne.
   
   
 • Bookcrossing- uwolnij książkę!

  Zakończyła się tegoroczna wymiana książkowa! 
  W tym roku było wielu chętnych do czytania, co było miłym zaskoczeniem!  Książki przynosili na wymianę uczniowie zwłaszcza klasy 1a i 4a wspólnie z rodzicami, a także wszyscy pracownicy naszej szkoły. Zainteresowanie było tak duże, że przedłużyliśmy czas trwania akcji. Cieszy zwłaszcza to, że mimo wszechobecnych komputerów, książka papierowa, ze swoimi kolorowymi ilustracjami ciągle wygrywa i ma swych wiernych czytelników.
   
  Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym!
   
                                                                                                                      Z czytelniczym pozdrowieniem - biblioteka szkolna.
 • Ochrona danych osobowych

  Szanowni Państwo.
  Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie przetwarza dane osobowe zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

  Katarzyna Tomporowska - dyrektor szkoły

  Bezpieczeństwo danych RODO

  Podstawowe informacje.

  Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje

  dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

  Administratorem danych osobowych jest:

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie  Reprezentowana przez Dyrektora Panią Katarzynę Tomporowską

  Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce od dnia 25.05.2018 jest pan Aleksander Jaszczołt.

  Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:

  numer telefonu: 505899819

  Informujemy, że:

  1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy pracownicy szkoły adekwatnie do zakresu obowiązków.

  2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

  4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).

  5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.

  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.

 • Wyniki Konkursu Leon

  Wyniki sesji wiosennej – 2018

  Nauczyciel prowadzący: Pani Justyna Skibińska

  JĘZYK ANGIELSKI

  Klasa I                                                                                       

  Aleksandra Kut                                                 68%                                       miejsce 15

  Julia Młodzianowska                                        64%                                       miejsce 17

  Jan Habrajski                                                    61%                                       miejsce 18

  Klasa IV

  Maja Lisiewska                                                78%                                       miejsce 13

  Adrianna Zając                                                 70%                                       miejsce 17

  Julia Bodner                                                     70%                                       miejsce 17

  Gratulujemy !!!

   

 • Bezpieczny na drodze

  8 czerwca w CSP w Legionowie odbył się II etap konkursu "Bezpieczny na drodze".
  Uczniowie klasy 7a: Maja Ratyńska, Darek Czubachowski, Mateusz Pogorzelski zajęli 4 miejsce. 
  Nasza  młodzież musiała wykazać się szczegółową znajomością przepisów ruchu drogowego. 
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
  Opiekun konkursu p. A. Redlicka
strona:

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@gimnazjumchotomow.pl

  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów

 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć