• Zebranie z rodzicami

  Szanowni Państwo,

  26 października 2017r. (czwartek) o godzinie 18.00 odbędą się  zebrania z rodzicami.

  O godzinie 18.30 w świetlicy odbędzie się zebranie rodziców trzecioklasistów w sprawie balu gimnazjalnego.

  Zapraszamy również na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się o godzinie 19.20.

  W tym dniu samorząd szkolny będzie prowadził zbiórkę pieniędzy poprzez sprzedaż zniczy.

  Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone dla potrzebujących.

  Akcja charytatywna organizowana jest w ramach Fundacji Wszystkich Świętych:

  www.wszystkichswietych.org.pl

 • KONKURS !!!

  Dyniowe Wariacje

  Pani Anna Dziewiacień- Dobosz zaprasza wszystkich uczniów  do udziału w  konkursie na najciekawiej, najzabawniej ozdobioną dynię.

  Prace należy dostarczyć do 26.10.2017r.

 • PGNIG Superliga piłkarzy ręcznych z Legionowa w miesiącu październiku rozpoczęła akcję partnerską z Fundacją DKMS- zajmującą się poszukiwaniem i rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego. Szczegóły akcji można śledzić w linku:

  http://kprlegionowo.pl/najnowsze/pgnig-superliga-rozpoczyna-akcje-partnerska-z-fundacja-dkms/

  W dniu 14 października podczas meczu piłki ręcznej  KPR Legionowo z Chrobry Głogów, uczniowie naszej szkoły w Arenie w Legionowo pod opieką Pani Marty Lach pomagali Fundacji DKMS. Od godziny 16:00 do 20:00 pełnili funkcję wolontariuszy. Ich rolą było zachęcenie  jak największej  ilości osób do zarejestrowania się jako dawca szpiku. Dzieci bardzo zaangażowały się w pomoc i udało się zrejestrować sześć osób z czego jesteśmy bardzo dumni. W akcji brali udział: Wiktoria Wygowska-Walburg z kl. 2d , Ania Kajka -2d, Karolina Michalak -2c, Kasia Buczyńska-2c i Piotr Prusik 2d.

  Zachęcamy wszystkich do włączania się w bezinteresowną pomoc innym jak i akcje charytatywne Wolontariatu szkolnego.

   Pomoc Fundacji DKMS .

 • 16 października 2017 roku klasa Ia oraz klasa IVa zostały zaproszone na spotkanie z Panem Markiem Dąbrowskim (pisarzem wierszy dla dzieci).Dzieci mogły posłuchać najnowszych wierszy oraz pomóc w tworzeniu kolejnych.   Poezja dla dzieci Marka Dąbrowskiego prezentuje najmłodszym czytelnikom wartości uznane w naszej kulturze za dobre. Jest Bóg i piękny, stworzony przez niego świat: zwierzęta, rośliny, krajobrazy. Jest tradycyjna rodzina, gdzie dzieci darzą szacunkiem dorosłych, rodzeństwo dbają o siebie nawzajem i miłują się, a dorośli uczą oraz opowiadają o otaczającym świecie. W zbiorze twórczości autora są wiersze napisane z pomysłem i humorem, zakończone zaskakującą puentą lub morałem. Rośliny, przyroda, rzeczy codziennego użytku nabierają cech ludzkich, prowadzą rozmowy, rozmyślają, stają się członkami rodziny.

  Spotkanie z poezją .

 • Pasowanie na ucznia

  ,, Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” – uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej.

             13 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały pani Anna Grzywacz oraz Ewa Zomkowska a nad częścią pasowania uczniów klasy I czuwała pani Emilia Krawczuk oraz wychowawca klasy Ia pani Ewa Ernest. Na uroczystość przybyli: wójt Gminy Jabłonna - Pan Jarosław Chodorski, Rada Rodziców reprezentowana przez panią Sylwię Czejarek oraz panią Ewę Jaworską, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły.

           Uroczystość pasowania uczniów klasy Ia rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor Katarzyny Tomporowskiej, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po pasowaniu zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie. Następnie Pan Wójt Jarosław Chodorski skierował kilka ciepłych słów do uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie wręczył trzem nauczycielom naszej szkoły nagrodę wójta: pani Katarzynie Tomporowskiej, pani Ewie Zomkowskiej oraz pani Leonardzie Świątkowskiej oraz złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela. Rada Rodziców również złożyła życzenia i w imieniu wszystkich rodziców oraz wręczyła słodki poczęstunek i kwiaty dla wszystkich nauczycieli.

     Dyrektor szkoły uroczyście pasowała uczniów.

  Wychowawczyni Ia wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia.      

  Podczas akademii uczniowie klas I, IV, VII oraz klas gimnazjalnych zaprezentowali program artystyczny pt. moda szkolna z różnych epok. Dzięki takim występom widać było integrację szkolną między mniejszymi uczniami a starszymi. 

        W imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Jarosławowi Chodorskiemu, rodzicom i uczniom za życzenia z okazji Dnia Nauczyciela oby wszystkie z nich się spełniły.

   

   

   

 • Projekt edukacyjny

  obraz przedstawia z lewej strony znak Funduszy Europejskich, w środkowej logo Mazowsza, z prawej znak Unii Europejskiej

  Miło nam Państwa poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację projektu pn.: „KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (obecnie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ) IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE”, który dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich.

   

  Projekt realizowany jest w ramach: 10 Osi Priorytetowej:  Edukacja dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

  Realizatorami projektu są:

  1. Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja (Wnioskodawcą projektu)

  oraz: 

  1. GMINA JABŁONNA

  2. Fundacja Wspierania Rozwoju i Edukacji

  3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.

    

  Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna.

   

  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników proj., tj. uczniów  SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2  im. Orła Białego w Chotomowie w okresie 09.2017- 12.2018 poprzez poprawę jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej ww. placówki. 

   

  Celem szczegółowym Projektu jest:

  1.      Nabycie/podniesienie do XII 2018r. przez min.135 uczniów poziomu kompetencji i umiejętności ułatwiających budowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej  i funkcjonowanie na rynku pracy dzięki objęciu ich zajęciami pozalekcyjnymi.

  2.      Zmniejszenie do XII 2018r. dysproporcji w wynikach edukacji u minimum 64 uczniów poprzez objęcie ich zajęciami wyrównawczymi.

  3.      Podniesienie kompetencji u minimum 28 nauczycieli poprzez realizację kursów doskonalących zwiększających gotowość do pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się, z wykorzystaniem TIK i nauczania metodą eksperymentu.

  4. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Szkoły poprzez doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych.

   

  Dzięki dofinansowaniu projektu realizowane będzie dla uczniów szereg zajęć pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyjazdowych. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy z uczniami metodą eksperymentu. Ponadto dla uczniów w ramach projektu zorganizowane będą zajęcia z programowania i robotyki mające na celu pobudzanie ich kreatywnego myślenia dzięki indywidualnej analizie problemów i zagadnień. Planowane zajęcia mają się odbywać przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. tablety, laptopy, komputery, tablice interaktywne, roboty) oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (tj. metoda eksperymentu).

  Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne.

  Przewidywane zajęcia:

  1. Zajęcia dla nauczycieli:

   w ramach zadania 1:  NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA - doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli:

    • Kurs doskonalący "Motywowanie uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z SPE" (1gr. x 40h)

    • Kurs doskonalący "WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH W NAUCZANIU" (2gr. x 40h)

    • Kurs doskonalący "NAUCZANIE METODĄ EKSPERYMENTU" (1gr. x 40h)

      

  2. Zajęcia dla uczniów:

   w ramach zadania 2:  KLUCZOWY PAKIET STARTOWY - rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych

    • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - MATEMATYKA (3 gr. x 60h)

    • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - JĘZ.OBCY (J.ANG./J.NIEM) (3 gr. x 60h)

    • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - FIZYKA - (2 gr. x 60h)

    • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - CHEMIA - (2 gr. x 60h)

    • Kółko zainteresowań - MŁODY EINSTEIN-laboratorium doświadczeń i eksperymentów chemii i fizyki- (2 gr. x 40h)

    • Kółko zainteresowań - MATEMATYKA MNIE DOTYKA -   (2 gr. x 40h)

    • Kółko zainteresowań - DOLINA KONSTRUKTORÓW -   (2 gr. x 40h)

    • Kółko zainteresowań - NIEZNANE OBLICZA BIOLOGII-   (1 gr. x 40h)

    • Kółko zainteresowań - CREATIVE ENGLISH (2 gr. x 40)

    • Kółko zainteresowań - ICH MAG DEUTSCH (1 gr. x 40h)

    • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - TAJNIKI LOGIKI- laboratorium logiki (1gr. x 40h)

    • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - NIEZNANY WSZECHŚWIAT -zajęcia fizyki z astronomią (1gr. x 40h)

      

     w ramach zadania 3:  STARTER - TWÓRCZE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ - rozwijanie wśród uczniów właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy

    • Warsztaty technik szybkiej nauki (8 gr. x śr. 10 os./gr. x 40h)

    • Warsztaty PRZYSTANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (15 gr. x śr. 10 os./gr. x 40h)

    • Warsztaty KREATYWNEGO MYŚLENIA (8 gr. x śr. 10 os./gr. x 40h)

    • Organizacja wyjazdów edukacyjnych - wyjazdy zawodoznawcze (3 gr. x 50 os. + nauczyciele)           (1 wyjazd/1 uczeń)

      

     w ramach zadania4:  INDIVIDUALcamp - wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia

    • Zajęcia dla uczniów z SPE - ZAJ. SOCJOTERAPEUTYCZNE  (1 gr. x 30h)

    • Zajęcia dla uczniów z SPE - KOREKCYJNO-GIMNASTYCZNE  (1 gr. x 40h)

    • Zajęcia dla uczniów z SPE - INDYWID.ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE (4 os. x 30h)

    • Warsztaty "Robotyka" (5gr. x śr. 10 os./gr. x 40h)

    • Warsztaty "DRUK 3D" (5gr. x śr. 10 os./gr. x 60h)

    • Warsztaty edukacji medialnej-MEDIAlab (5gr. x 40h)

      

  3. Wyjazdy doszkalające (dla uczniów):

   w ramach zadania 2:  KLUCZOWY PAKIET STARTOWY - rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych

    • Organizacja wyjazdów edukacyjnych (3 gr. x 50 os. + nauczyciele) (1 wyjazd/1 uczeń)

   Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2018

  Wartość projektu: 804 287,50 zł, w tym wartość dofinansowania to 713 987,50 zł.

   

  REGULAMIN REKRUTACJI:

  Regulamin_rekrutacji.pdf

   

  ZAŁĄCZNIKI (w jednym pliku):

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  3. OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO (*jeśli dotyczy)

   

  FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf

   

  Wypełnione i podpisane dokumenty należy składać u nauczycieli realizujących projekt, do wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

   

   http://www.icreate.com.pl/druk/plakat-projekt-szkoly-druk.pdf

   

 • Dnia 10 października 2017 r. klasy 2c (z innowacją biologiczno-chemiczną) i klasa 3b były na lekcji o gadach kopalnych w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN. Uczniowie mogli podziwiać szkielety i kości znalezione przez polskich paleontologów na pustyni Gobi, a także rekonstrukcje dinozaurów i innych gadów latających i morskich. Gimnazjaliści poszerzyli swoją wiedzę o życiu dinozaurów i innych gadów kopalnych.

  Wyjazd do Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.

 • Warsztaty dla rodziców: ,,Internet – ogromnie przydatna i ogromnie niebezpieczna strefa”

  W dniach 17 października (wtorek), 19 października (czwartek) oraz 26 października (czwartek) w godzinach od 15.00 do 15.45, w naszej szkole odbędą się warsztaty dla rodziców z zakresu ,,Cyberprzemocy”.

  Podczas indywidualnych spotkań będzie można porozmawiać o wirtualnym świecie oraz płynących z niego korzyści i zagrożeń.

  Cyberprzemoc i ogromne liczby godzin spędzanych czas przed ekranem komputera, tabletu lub telefonu są jednym z najczęściej występujących uzależnień wśród młodzieży, dlatego warto, aby rodzice uświadomili sobie jak cienka jest granica pomiędzy pozytywnym korzystaniem, a uzależnieniem oraz co robią młodzi ludzie w sieci? Odpowiedź na te i inne pytania będzie można uzyskać podczas spotkania z trenerem zajmującym się cyberprzemocą i uzależnieniem od internetu.

  Rodzicu!!!  Przyjdź i dowiedz się jak uchronić lub uwolnić swoje dziecko. Serdecznie zapraszamy.

 • Uczniów klasy pierwszej odwiedziła pani policjantka z Komendy Policji w Legionowie i nasz pan dzielnicowy. Dzieci obejrzały slajdy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Poza tym, dowiedziały się, w jakich przypadkach i w jaki sposób należy wezwać na pomoc pogotowie, straż pożarną i policję, jak bronić się przed ugryzieniem przez psa. Za zaangażowanie i aktywność podczas zajęć pierwszaki otrzymały odblaski i zakładki do książek. Dziękujemy przybyłym gościom za prezenty oraz bardzo interesującą lekcję.

  Wizyta policji w klasie Ia .

 • Jesienne integracje

  W dniach 2-4 października uczniowie klas IV a i VII a pod opieką pań: A. Redlickiej, E. Zomkowskiej, E. Kościeszy, K. Makowskiej-Kubal i J. Jędrzejewskiej wyjechali  do Centrum Aktywnego Wypoczynku GWAREK usytuowanego w Pięknej Górze koło Giżycka.

  Pobyt w ośrodku sprzyjał klasowej integracji i rozwijaniu sprawności fizycznej.  Uczniowie, pod okiem animatorów, poznawali tajniki survivalu i uczyli się drużynowej współpracy podczas zmagań sportowych. Uczestniczyli również w kreatywnych  zajęciach wymagających  skutecznej komunikacji w grupie. Najwięcej emocji wzbudzały walki gladiatorów i gra ruchowa Twister. Wieczorne spotkania przy ognisku i na dyskotece pozwalały na lepsze poznanie kolegów i koleżanek oraz  zaprezentowanie swoich talentów wokalnych i tanecznych.

  Wyjazd zapewnił dobrą zabawę i wyzwolił mnóstwo pozytywnej energii.

   Wyjazd integracyjny klasy IV i VII .

 • Wsparcie finansowe na nowy sztandar

  Szanowni Państwo!

  W związku z przekształceniem gimnazjum w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie istnieje potrzeba zakupu nowego sztandaru szkoły.

  Społeczność uczniowska prosi o wzięcie udziału w akcji "Patron szkoły" poprzez datki pieniężne, które przeznaczymy na sztandar szkoły.

  Wpłaty dokonywać można w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:

  nr konta:

  Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum  im. Orła Białego w Chotomowie

  Bank Spółdzielczy w Legionowie

  Oddział Jabłonna

  32 8013 1016 2002 0533 6714 0001

  tytułem: darowizna/wpłata na sztandar

  DZIĘKUJEMY!

 • Konkursy przedmiotowe

  Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 z załącznikami znajduje się w zakładce Konkursy 2017.

  Zachęcamy uczniów do udziału. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 • „Zbieramy dębowe owoce”

  Uwaga uczniowie!

  W naszej szkole odbywa się zbiórka żołędzi w ramach konkursu ekologicznego „Zbieramy dębowe owoce”.  Akcja trwa do 27 października, organizują ją Gmina Jabłonna wraz z Kołem Łowieckim nr 237 „Sęp”. Zachęcamy młodzież do zbierania żołędzi.

  Dla najlepszych klas przewidziane są atrakcyjne nagrody .

  Powodzenia !

 • Zebranie w sprawie Balu Gimnazjalnego

  Szanowni rodzice uczniów klas III,

  serdecznie zapraszam na zebranie organizacyjne w sprawie balu gimnazjalnego, które odbędzie się 5 października 2017 roku o godzinie 18.00 w sali nr 1.

  Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

  Ewa Jaworska

 • Wybory do Samorządu Szkolnego

  Znane są już wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego, które odbyły się w naszej szkole w poniedziałek (25.09.2017r.).

  Najwięcej głosów otrzymały :

  Daria Szczepanik III B ( przewodnicząca )

  Natalia Kielak III A ( zastępca )

  Olga Łabędź III B( sekretarz )

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia !

 • Zajęcia o pająkach

  W dniu 27.09.2017 r. miała miejsce w naszej szkole niezwykła lekcja „Biologia na żywo”, której tematem były pajęczaki.  Zajęcia odbyły się na hali sportowej. Uczestniczyły w niej klasy 2c i 3c z innowacją chemiczno-biologiczną, a także  klasy 3a i 3b. Prezentacja trwała  godzinę, ale nikt się nie nudził. To zasługa prowadzącego pokaz pana Wojciecha– arachnologa i różnych ptaszników. Gimnazjaliści dowiedzieli się jak dbać o zwierzęta, wydawali się zainteresowani nimi. Z zaciekawieniem wysłuchali anegdot dotyczących każdego z prezentowanych zwierząt: ptasznika naziemnego, ptasznika nadrzewnego, ptasznika podziemnego i ptasznika olbrzymiego, a także skorpiona. Podczas spotkania omawiana była  charakterystyka przedstawianych pająków oraz sposób ich rozmnażania, żywienia i hodowli. Spotkanie z żywą przyrodą posłużyło przełamaniu lęku oraz obaleniu mitów i niedomówień na temat pająków.

 • Rządowy program "Aktywna tablica"

  Szanowni Państwo,

  miło nam poinformować, że dzięki owocnej wsółpracy z Gminą Jabłonna nasza szkoła zakwalifikowała się do Programu "Aktywna tablica", który będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).

  Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych  nastąpi do końca października 2017 r.smiley

 • SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY POD PATRONATEM WÓJTA GMINY JABŁONNA PANA JAROSŁAWA CHODORSKIEGO

  DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI.

  ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ GENERAŁA JÓZEFA HALLERA.

  Cele konkursu:

  • budzenie zainteresowania młodego pokolenia jedną z piękniejszych a zarazem dramatycznych kart historii jaką była walka Polaków o odzyskanie niepodległości
  • kultywowanie pamięci o wybitnych Polakach i ich dokonaniach
  • poznanie życiorysu i dokonań jednego z najwybitniejszych Polaków okresu walki o niepodległość – generała Józefa Hallera w związku z ogłoszeniem roku 2017 – rokiem generała Józefa Hallera
  • pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, dumy i szacunku do swego narodu
  • kształtowanie u uczniów analitycznej oraz krytyczno-kreatywnej postawy wobec przeszłości i zdarzeń współczesnego świata
  • kształcenie postawy poszanowania różnych narodów, poglądów i postaw
  • rozwijanie myślenia historycznego, samodzielnego uczenia się, korzystania

  z różnych źródeł

  • kształcenie postaw szlachetnej rywalizacji i radości z osiągniętych sukcesów
  1. Zakres merytoryczny konkursu:

  - podstawowa wiedza o I wojnie światowej 1914-1918;

  - polskie formacje wojskowe (warunki powstania, dowódcy, działania na froncie);

  - działania Polaków na polu wojskowym i dyplomatycznym;

  - sprawa polska na arenie międzynarodowej;

  - stosunek zaborców (Rosji, Prus i Austrii) do walki Polaków o niepodległość;

  - życie i działalność wybitnych Polaków walczących o niepodległość, w szczególności generała Józefa Hallera:

  • Józef Piłsudski
  • Ignacy Daszyński
  • Roman Dmowski
  • Wincenty Witos
  • Ignacy Jan Paderewski

  - znajomość dat, nazw miejscowości, wydarzeń dotyczących walki Polaków o niepodległość

  1. Zalecana literatura:

  - St. Roszak, Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum, „Śladami przeszłości”,

  wyd. Nowa Era; s. 244 – 259; 267 – 275; 276 – 277,

  - K.Kąkolewski, Historia, podręcznik 7, wyd. WSiP 2017, s. 136 – 166, 172 – 176

  - Słownik szkolny, terminy i pojęcia historyczne, WSiP, Warszawa 1998,

  - Słownik szkolny, postacie historyczne, WSiP, Warszawa 1995,

  - Encyklopedia szkolna, Historia, WSiP, Warszawa 1997, s.740 – 747,

  - Życiorys generała Józefa Hallera na podstawie dotstępnej literatury, w tym proponowane informacje z Wikipedii oraz strona general-haller.pl

  -Film J.Butowski,Video Film "Perfect" Błękitny Generał zaślubił Polskę z Bałtykiem, Gdańsk 2015r.

   

  Konkurs odbędzie się 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.

  Rozdanie nagród odbędzie się 9 listopada 2017 r. podczas akademii szkolnej z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

   

   

 • „Nauka to pokarm dla rozumu.” - Lew Tołstoj

  Lubimy doświadczenia i dlatego wybraliśmy się na Festiwal Nauki w Jabłonnie. Oglądaliśmy doświadczenia wykonywane przez studentów. Najbardziej podobało nam się powstawanie kolorowych żelowych glutków. Przez chwilę mogliśmy poczuć się jak prawidziwi lekarze. Sprawdzaliśmy czy pluszowy brokuł jest zdrowy. Uczyliśmy się pierwszej pomocy. Wiele ciekawych rzeczy się działo .....oj były emocje.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Dni Nauki 2017 .

 • Jak co roku nasza szkoła włączyła się aktywnie do wspierania działań na rzecz ratowania naszej planety.

  24 Edycja Akcji Sprzątanie Świata – Polska przebiegała pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”.

  Celami tegorocznej akcji była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Uczniowie klas II gimnazjum  wraz z wychowawcami  aktywnie włączyli się w sprzątanie Chotomowa.

  Sprzątanie świata .

strona:

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@gimnazjumchotomow.pl

  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów

 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć