• Ochrona danych osobowych

  Szanowni Państwo.
  Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie przetwarza dane osobowe zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

  Katarzyna Tomporowska - dyrektor szkoły

 • Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus , sesja wiosenna 2018

  W olimpiadzie brało udział 51 uczniów naszej szkoły, klasy 2 i 3 gimnazjum oraz klasa 4 i 7 szkoły podstawowej. Łącznie w Polsce z klas 2 gim. wzięło udział 1487 uczniów, klas 3 gim. 1691, klas 4 szkoły podstawowej 3949 i z klas 7 - 2669 uczniów. Oto najlepsze wyniki z naszej szkoły, honorowane były miejsca ex aequo:

  Klasy 2 gimnazjum, średnia ilość punktów to 172:

  1. Oliwia Kazubek                    208 pkt. i dyplom laureata   (14 miejsce w Polsce)

  2. Piotr Żuławnik                        202 pkt.                                      (17)

  3. Jan Tymoniuk                         196 pkt.                                      (20)

  4. Jakub Sopata                          192 pkt.                                      (22)

  5. Magdalena Nowakowska       192 pkt.                                      (22)

  6. Artur Kempiński                      190 pkt.                                      (23)

  7. Kacper Tyszkiewicz                 188 pkt.                                      (24)

  8. Karolina Kuciej                        184 pkt.                                      (26)

  9. Jakub Strupczewski                 182 pkt.                                      (27)

  10. Kamil Gawryś                         176 pkt.                                      (30)

   

  Klasy 3 gimnazjum, średnia ilość punktów to 175:

  1. Katarzyna Lewandowska       198 pkt. i dyplom laureata (15 miejsce w Polsce)

  2. Karolina Groszyk                    194 pkt.                                      (17)

  3. Zuzanna Lewandowska          192 pkt.                                      (18)

  4. Jakub Babiak                          186pkt.                                       (21)

  5. Julia Gałkowska                      182pkt.                                       (23)

  6. Dawid Pełka                            182 pkt.                                     (23)

  7. Natalia Piotrowska                  180 pkt.                                     (24)

  8. Magdalena Koperkiewicz        176 pkt.                                     (26)

   

  Klasy 4 szkoły podstawowej, średnia ilość punktów to 170:

  1. Adrianna Zając                      218 pkt. i dyplom laureata  (11 miejsce w Polsce)

  2. Jakub Nowak                          200 pkt.                                      (20)

  3. Maja Lisiewska                        200 pkt.                                      (20)

  4. Alicja Drozdowska                   182 pkt.                                      (29)

  5. Julia Bodner                            180 pkt.                                      (30)

  6. Hanna Bajtlik                         180 pkt.                                      (30)

   

  Klasy 7 szkoły podstawowej, średnia ilość punktów to 177:

  1. Konrad Jaworski                     188 pkt.                               (23 miejsce w Polsce)

  2. Alicja Pałyga                           182 pkt.                                      (26)

   

  Przygotowanie swoich uczniów i organizacja olimpiady pani Justyna Skibińska. 

 • Kangur 2018

  Wreszcie mamy wyniki, uczniowie naszej szkoły w marcu przystąpili do międzynarodowego konkursu matematycznego KANGUR. Oto wyniki:

  WYRÓZNIENIA:

  KLASA 4a: MAJA LISIEWSKA

  KLASA 7a: MONIKA SZCZERBA

  ponadto z klas 2 gimnazjum najlepszym okazał się Artur Kempiński 2b, z 3 klas Julia Gałkowska 3c

  Gratulacje!!!!

 • Finał powiatowej Olimpiady

  W dniu 09 maja odbył się w naszej szkole finał powiatowej Olimpiady Języka Angielskiego „ Szekspir i jego teatr”.  Mieliśmy przyjemność gościć uczniów i nauczycieli z ośmiu szkół powiatu Legionowskiego. Test finałowy poprzedzony był warsztatami, w trakcie których uczniowie zgłębiali wiedzę o życiu i twórczości angielskiego dramatopisarza. Warsztaty uświetnił występ recytatorski uczennicy klasy 3A Moniki Gajownik oraz szkolnego chóru pod kierownictwem p. Mileny Rębiejewskiej. 
  Z naszej szkoły w etapie finałowym udział wzięli: Karolina Groszyk, Mateusz Kachnik i Katarzyna Lewandowska, która została Laureatem zdobywając trzecie miejsce.  

  Wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom gratulujemy i dziękujemy za udział. 

  Olimpiadę i warsztaty przygotował i poprowadził p. Marcin Grzyb.
   

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  Szanowni Państwo,

  1 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, czynna jest świetlica szkolna - zajęcia opiekuńczo -wychowawcze w godzinach 7.00 - 17.00

   

 • "SYMBOLE NARODOWE NASZEJ OJCZYZNY" pod patronatem Wójta Gminy Jabłonna

  Zapraszamy 29 maja 2018 r. (wtorek ) o godz. 14.15 (sala nr 6) do udziału w konkursie "SYMBOLE NARODOWE NASZEJ OJCZYZNY" pod patronatem Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego.

  Cele konkursu:

  -popularyzacja wiedzy o historii Polski i  symbolach narodowych;

  -poszerzanie wiedzy o historii naszej szkoły;

  -kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród uczniów.

  Zalecana literatura:

  1. M.Borucki, Polskie symbole narodowe, W-wa, 2012.

  2. M.Strzałkowska, Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn narodowy, W-wa, 2004.

  3. A Znamierowska Orzeł Biały. Znak państwa i narodu, W-wa,2016.

  Dodatkowych materiałów oraz informacji o konkursie udziela pani Leonarda Świątkowska.

 • PROJEKT EDUKACYJNY

  Nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu:

  KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE 

  RPMA.10.01.01-14-7354/16-00

  Projekt realizowany jest przez:

  Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja (Lider projektu)
  ul. H. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry

  GMINA JABŁONNA (Partner projektu)
  ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
  SZKOŁA PODSTAWOWA  Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie (Partner projektu)
  ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów,  ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa

  FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI (Partner projektu)
  ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa
  na podstawie umowy nr  RPMA.10.01.01-14-7354/16-00 zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
  Oś: X. Edukacja dla rozwoju regionu
  Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
  Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

  Projekt realizowany jest od 2017-09-01 do 2019-06-30.

 • Wykorzystując nowe pomoce dydaktyczne z fizyki i astronomii pani Agata Cegiełka i pani Emilia Krawczuk z grupą gimnazjalistów zorganizowały wieczór astronomiczno - fizyczny. Ciekawe fizyczne  i geograficzne zestawy doświadczalne pozyskane są w ramach projektu „KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE”, którego Partnerem jest Gmina Jabłonna.
  Nauczycielom nowe zestawy ułatwiają pracę, umożliwiając przeprowadzanie na zajęciach interesujących eksperymentów, a uczniom pomagają zrozumieć zachodzące w przyrodzie zjawiska fizyczne.

  Z fotorelacji widzimy jak świetnie można wykorzystać dany sprzęt.enlightenedsmiley

 • Gminny Dzień Dziecka

  Gminny Dzień Dziecka - Obrazek 1

 • List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

  Minister Anna Zalewska skierowała dziś (18 maja 2018) do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

  Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

  Minister Anna Zalewska zaznaczyła w liście, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

  Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

  Obie te grupy zrealizują odrębne programy nauczania.

  Szkoły i samorządy przygotowują się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

  Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

  W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami ze strony rodziców i uczniów, MEN przypomina, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz kuratorzy oświaty. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można od września br. kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

  MEN przypomina, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje w gestii samorządu i odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  list-minister-edukacji-narodowej-do-rodzicow-i-opiekunow-uczniow-_2018.05.18.pdf

 • Misja Scottie Go wykonana!!!

  Na dzisiejszych zajęciach komputerowych poznaliśmy sympatycznego kosmitę Scottiego. Jego statek uległ awarii i wylądował na naszej planecie. Pomagaliśmy Scottiemu  odnaleźć części zamienne do pojazdu kosmicznego, tak, aby mógł bezpiecznie powrócić do domu. Bohater nowo zakupionej gry edukacyjnej dla naszej szkoły dostarczył pierwszakom dużo emocji. Grając w Scottie Go  dzieci nie tylko doskonale się bawiły, ale uczyły się programowania, myślenia algorytmicznego, rozwiązywania skomplikowanych problemów  oraz pracy w grupie.

  Galeria zdjęć

   
   
 • Warsztaty z pierwszej pomocy

  Uczennice z klasy 3a przygotowały pokaz dotyczący udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedszkolaków oraz naszych pierwszoklasistów. Gimnazjalistki przybliżyły dzieciom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Następnie zademonstrowały prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej w przypadku osób dorosłych i dzieci oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Po uprzednim wysłuchaniu krótkiego wykładu odnośnie udzielania pierwszej pomocy, najmłodsi mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych.
  Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom uczniowie będą potrafili prawidłowo zareagować ratując życie i zdrowie poszkodowanych.

  Galeria zdjęć

 • III edycja konkursu „Mali Mieszkańcy – Wielki Potencjał”!

    III edycja konkursu „Mali Mieszkańcy – Wielki Potencjał”! - Obrazek 1

 • Nowa pracownia multimedialna

  Nowe wyposażenie jest jednym z elementów projektu „KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (obecnie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2) IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE”, którego Partnerem jest Gmina Jabłonna.
  Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

  Całkowita wartość pracowni multimedialnej to około 70 000 zł.

 • Nie rób dymu! Porada dla sąsiada

  Zachęcamy do udziału w konkursie na wykonanie pocztówki antysmogowej ”Nie rób dymu! Porada dla sąsiada” – nagroda główna DRON z kamerą. Termin składania prac do 22 maja 2018 r. szczegóły w regulaminie www.jablonna.pl

 • Konkurs Matematyczny Puchacz Piotr

  Maciek Czejarek uczeń klasy Ia zakwalifikował się do II etapu Konkursu Matematycznego Puchacz Piotr organizowanego przez Centrum Nauczania Matematyki MathRider  w Legionowie. Kolejny etap odbędzie się 15 maja.

  Gratulujemy Maćkowi i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

 • Spotkanie z pisarką Panią Hanną Niewiadomską

  ,, Mądra Sowa z Chotomowa", "Zebra",  "Bałagan" to jedne z bardzo wielu wierszy napisanych przez pisarkę Panią Hannę Niewiadomską. W piątkowe przedpołudnie uczniowie klasy Ia spotkali się w GCKiS w Chotomowie z autorką wierszy dla dzieci. Podczas spotkania dzieci układały wspólnie z poetką rymy  do wymyślonych  wierszyków i słuchały wierszy z nowej książki pt. Bajczytanki Pani Hanki cz. IV. Na zakończenie uczestnicy otrzymali od Pani Hani pamiątkowe zakładki do książek. Dzieci  miały możliwość zakupu promowanej książki ze specjalną dedykacją i autografem niezwykle sympatycznej poetki. 

  Galeria zdjęć

 • Zgłoszenie dziecka do świetlicy

  Szanowni rodzice,

  jeśli jesteście zainteresowani pobytem dziecka w świetlicy szkolnej,

  proszę o składanie odpowiedniej deklaracji do sekretariatu szkoły.

  (dotyczy roku szkolnego 2018/2019)

  Wzór zgłoszenia:

  Karta_zgloszenia_na_swietlice_2018_2019.pdf

   

  dyrektor

 • Wycieczka do Zoo

  10 maja uczniowie klasy Ia odwiedzili Ogród Zoologiczny w Warszawie. Najpierw brali udział w warsztatach w Ptaszarni, podczas których oglądali różnego rodzaju pożywienie dla zwierząt. Poza tym uczniowie dowiedzieli się, czego nie jedzą zwierzęta i owady hodowane w domu oraz dlaczego nie wolno dokarmiać zwierząt w ZOO. Największą radość i ogromne emocje sprawiło dzieciom dotykanie węża, patyczaka i rozmawianie z sympatyczną papugą Edkiem. Ostatnim etapem wycieczki były lody, które w ten słoneczny dzień smakowały wyjątkowo. Zwiedzanie ZOO wszystkim bardzo się podobało, dzieci wróciły zmęczone i zadowolone.

  Galeria zdjęć

   

 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

  7 maja obchodziliśmy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć uczestników i opiekunów Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie. Młodzi artyści przedstawili sztukę Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem wystawionego spektaklu.

  Jako wyraz naszej wdzięczności za doznania artystyczne, aktorzy otrzymali serca wykonane przez uczniów z koła ceramicznego pod kierunkiem pani Anny Wijatkowskiej.

  Pani Teresa Gajlewicz przedstawiła wszystkim uczestnikom spotkania prezentację pt. „Wielcy muzycy z niepełnosprawnością”.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@gimnazjumchotomow.pl

  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów

 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć